SHERMAN DIGITIG 200 GD AC DC PULS IGBT Tigsvets

DIGITIG PULS AC/DC 200GD Digital Tigsvejseværk er den nyeste generation af digitale inverterer, designet til professionelt brug eller til den kræsne hobbybruger. Værket er fremstillet med IGBT- teknologi og udstyret med digital betjening. Det bruges til manuel TIG-svejsning af stål og ikke-jernholdige metaller pånær alu med DC og med AC kan det svejse aluminium.
Værket er ydermere udstyret med muglighed for elektrodesvejsning.

Det er vidt brugt i både produktions- og servicearbejde. Svejseværket muliggør fuld digital regulering og styring af svejseparametre pulsegenskaber, såfremt det ønskes. Værket har HF- tænding, VRD, ARC FORCE, HOT START 2T/4T-funktion og et display, der viser valgte værdier.
Svejseværket har hukommelse af den sidste indstilling, dvs. efter at det er slået fra og til igen, gendannes det sidst anvendte sæt parametre og der kan gemmes op til 10 sæt pulsparametre og indstillinger for svejsestrøm.

Det komplette sæt ineholder:
Svejseværk TIG AC/DC SHERMAN DIGITIG 200GD
SR26 Tigvsejsehåndtag - 4m
Elektrodekabel - 3m
Stelkabel - 3 m
Brugermanual: Engelsk

TIG PULS - begrænset varmeafgivelse til det svejste materiale takket være pulsfunktionen (pulserende strøm) til både DC og AC svejsning.

2T/4T - når man trykker på startknappen ved 2T svejser den så længe man holder knappen nede og stopper når man slipper knappen - når man trykker på startknappen ved 4T starter den med at svejse ved første tryk og svejser videre når man har sluppet knappen, ved næste tryk på knappen stopper den med at svejse.

IGBT - moderne transistorer er blevet brugt i svejseren, en løsning, der sikrer minimal elektromagnetisk interferens og lavt effekttab i basiskredsløbet, hvilket muliggør øget effektivitet og pålidelighed.

ARC FORCE - er en funktion, der giver mulighed for de bedste indstillinger for at opnå en stabil lysbue og en lille mængde stænk. Svejsning producerer ofte store mængder sprøjt, dvs. dråber af smeltet metal, som skal fjernes. Når ARC FORCE-funktionen tændes, falder mængden af ​​stænk markant.

ANTI STICK består i at afskære/minimere svejsespænding og strøm i tilfælde af kortslutning af elektroden med det svejste materiale. ANTI STICK gør det muligt for svejseren at fjerne elektroden lettere.

TIG HF - er en højfrekvent lysbue-tændingsfunktion ved hjælp af en indbygget ionisator. Det er mest praktisk for svejseren og giver mulighed for en ren svejsestart. Man skal dog være opmærksom på faren for interferens med elektroniske apparater i nærheden af ​​svejsestedet.

HOT START er en midlertidig stigning i svejsestrøm for at lette antændelse af den elektriske bue og forvarmning af emnet

VRD - er et spændingsreduktionssystem, hvis opgave er at slukke for strømmen inden for et par millisekunder efter svejsning. Denne funktion er også ansvarlig for at reducere spændingen ved elektrodesvejsning til et sikkert niveau når der ikke svejses. VRD-funktionen tænder og slukker svejsekraften, når den elektriske modstand mellem elektroden og emnet måles under drift. Når enheden ikke er i drift, reducerer VRD automatisk den sekundære kredsløbsspænding mellem svejsespidserne fra 105 V til 14-24 V (dette tager et par millisekunder).

FORKLARING TIL INDSTILLINGER, SE OGSÅ SIDSTE BILLEDE:
Pre Flow: Førgas, start af gas før lysbue, 0,1-1 sek. Bør være mindst 0,5 sek. for at skåne wolfram og smeltebad.

Start amps: Startstrøm - en svag lysbue ses efter at have trykket på knappen på håndtaget. Jo højere startstrøm, jo ​​lettere vil det være at se lysbuen. Justeringsområde: 10 - 200A.

Up Slope: Stigningstid af lysbue ampere. Justeringsområde: 1-10 sek.

Peak Amps: Max svejsestrøm

Base Amps: Basisstrøm - strøm, der er ansvarlig for at opretholde svejseprocessen i bunden af pulsen. Letter kontrol af mængden af ​​varme, der tilføres emnet. Justering af basisstrøm er kun mulig under pulssvejsning. Justeringsområde: 5 - 95% af svejsestrømmen.

Pulse Frequency: Pulsbredde, pulsvarighed, giver dig mulighed for at justere penetrationsdybden. Stigning i pulsbredden øger penetrationsdybden, reduktion i pulsbredden begrænser mængden af ​​varme, der tilføres emnet, hvilket reducerer risikoen for at brænde igennem tynde emner. Værdier for lavere pulsbredde skal bruges til højere strømme. En større pulsbredde skal bruges til små strømme, for eksempel bør en bredde over 50% bruges til strømme under 100A. Justeringsområde: 10 - 90%.

Down slope: Svejsestrøm synketid fra den indstillede værdi til nul eller slutstrøms indstillede værdi. Justeringsområde: 0 - 25 sekunder.

End Amps: Slutstrøm, brugt i nogle situationer, hvor lysbuen ikke ønskes slukket umiddelbart efter, at svejsestrømmen er faldet. Det giver dig mulighed for at fylde krateret og svejsningens afslutning. Justeringsområde: 10 - 200A.

Post flow: Eftergas, tid fra slukning af lysbuen til lukning af gasventilen. for at afskærme det størknende smeltebad, men det er stadig er følsomt. Ved Tigsvejsning i AC-tilstand (vekselstrøm) skal denne tid være længere. Justeringsområde: 0 - 15s.

Pulsfrekvens - den frekvens, hvormed værdien af ​​den aktuelle puls ændres mellem svejsestrømmen og basisstrømmen. Justeringsområde: 0,5 - 200 Hz.

AC strømfrekvens - nyttig ved svejsning af aluminium. Jo højere frekvens, jo bedre svejsekvalitet, desto bedre lysbuesfokus. Justeringsområde: 40 - 200 Hz.

AC balance - Forholdet mellem positiv og negativ fasevarighed. Ved at reducere balancen tilføres der mere varme i materialet, hvilket resulterer i en smallere svejsning og dybere gennemtrængning, mens varmebelastningen på wolframelektroden reduceres. Forøgelse af balancen resulterer i tilførsel af mindre varme i materialet, hvilket resulterer i bedre rengøring, en bred svejsning og lavere gennemtrængning, men det belaster wolframelektroden markant. Justeringsområde: 30 - 70%.
Artikelnummer :
A90214
Lager :
3 st. i lager 
Lev. :
2-3  dagar
Pris för 1Stk 7.599,00 SEK

Antal
Köp